Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply

7 kroków ENDO

 

1. Diagnostyka radiologiczna i przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– anatomia kanałów, diagnostyka RTG w oparciu o dostępne pozycjonery
– izolacja
– odbudowa struktury
– przykłady kliniczne

2. Opracowanie komory i dostęp do ujść kanałowych
– rola izolacji (koferdam, zmiana klasy ubytku)
– powiększenie – lupa a mikroskop
– oszczędna preparacja (powikłania)

3. Opracowanie ujść kanałowych i dostęp do kanałów
– film instruktażowy i ćwiczenie praktyczne

4. Wstępne opracowanie kanału – dostęp do wierzchołka
– rola tzw. preflaring (gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie i oczyszczenie kanału
– ustalenie długości roboczej WL

Ćwiczenie praktyczne – ustalenie długości roboczej przy pomocy endometru
Ćwiczenie praktyczne – opracowanie gładkiej ścieżki

5. Ostateczne opracowanie maszynowe i chemiczne
– lubryfikanty oraz standardowe środki płuczące
– kompletna sekwencja narzędzi maszynowych – przewodnik

Ćwiczenie praktyczne – opracowanie kanałów korzeniowych systemem narzędzi rotacyjnych PROTAPER NEXT™

6. Wypełnienie
– przygotowanie do wypełnienia – osuszanie
– procedury efektywnie zapobiegające rozwojowi flory bakteryjnej – szczelnie czyli bezpiecznie
– GuttaCore™ – szybka i efektywna obturacja na gorąco
– gutaperka dedykowana (dedykowane, kalibrowane ćwieki gutaperkowe)
– film instruktażowy – wypełnienie kanału przy pomocy systemu Thermaprep®/GuttaCore™

Ćwiczenie praktyczne – wypełnienie opracowanych kanałów korzeniowych przy pomocy systemu Thermaprep®/GuttaCore™

Pobierz pdf

Czas na ENDO

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego
– diagnostyka radiologiczna
– prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA

Ćwiczenie praktyczne – odbudowa feruli w zębie przeznaczonym do leczenia endodontycznego materiałem SDR®
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie recyprokalnym
– przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu Proglider™
– prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD
– przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału za pomocą Proglider™
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
– obturacja – rozwiązania, zastosowanie kalibrowanych ćwieków gutaperkowych
– właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
– trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
– procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
– przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału z wykorzystaniem dedykowanych kalibrowanych ćwieków gutaperkowych i AH +
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – zamknięcie komory materiałem SDR®

 

Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców
Dentsply Sirona będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.

Pobierz pdf

Class II

Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym.
Estetycznie i trwale.

1. Diagnostyka ubytków II klasy
– zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja

2. Preparacja adhezyjna

3. Procedury adhezyjne

4. Techniki aplikacyjne
– prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
– techniki modelowania kompozytu
– modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu

5. Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt

6. Przypadki kliniczne okiem Eksperta

7. Ćwiczenia praktyczne na modelach

Pobierz pdf

Stomatologia estetyczna

Część teoretyczna 1h

1. Planowanie rozwiązań przy odbudowach estetycznych
– dobór koloru – analiza fotograficzna
– ocena przezierności i intensywności barwy
– stratyfikacja warstw

2. Wybór materiału w zależności od warunków klinicznych

3. ABC sukcesu technik adhezyjnych

4. Mikrozachowawcza preparacja adhezyjna

5. Modelowanie – techniki aplikacyjne

6. Polerowanie

Część praktyczna 2h

1. Akcesoria i techniki pozwalające uzyskać pożądany efekt

2. ceramx duo – dlaczego jest to najbardziej odpowiedni kompozyt?

3. Wybór właściwej procedury adhezyjnej

4. Wykonanie indeksu silikonowego

5. Odbudowa ściany podniebiennej

6. Zamknięcie boksu ścianą dystalną

7. Modelowanie zrębu zębinowego

8. Modelowanie powierzchni wargowej

9. Konturowanie i polerowanie

Pobierz pdf

Endodoncja z mikroskopem

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– „Conditio sine qua non”– izolacja
– rola powiększenia w leczeniu kanałowym - endodoncja mikroskopowa, zasady pracy pod mikroskopem oraz elementy ergonomii
– X-Smart IQ - nowa jakość w gabinecie stomatologicznym - przykład obsługi umożliwiający rejestrację i analizę parametrów pracy oraz archiwizację danych

2. Prawidłowe opracowanie komory
– otwarcie komory zęba
– leczenie pierwotne i wtórne
– przechodzenie przez koronę zęba oraz koronę protetyczną
– anatomia różnych grup zębów

3. Poszukiwanie ujść - wszystko o dostępie do ujść i kanałów czyli „szukanie dziury w całym”
– endodontyczna mapa dna komory
– poszukiwanie i otwieranie ujść kanałów
– poszerzenie ujść i stworzenie prostego dostępu
– poszukiwanie MB2

4. Opracowanie wstępne
– negocjacja
– relokacja ujścia
– endo pierwotne/endo wtórne
– preflaring – idealne zastosowanie narzędzi maszynowych
– technika kopertowa
– powstanie stopnia – przyczyny, sposoby obejścia
– obliteracja
– kształt kanału 3D 

5. Algorytm opracowania prostego kanału

6. Algorytm opracowania długiego, wąskiego kanału
– kanały połączone
– zdublowanie opracowania okolicy przywierzchołkowej
– opracowanie cieśni 

7. Algorytm opracowania kanału zakrzywionego

8. Chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych
– wybór irygantu
– termiczna i mechaniczna aktywacja środków płuczących
– dezynfekcja 

9. Trójwymiarowa obturacja
– kalibrowane ćwieki gutaperkowe
– metody termiczne
– prawidłowa aplikacja uszczelniacza - pokaz 

10. Leczenie endodontyczne w świetle możliwości stosowania i trwałości klinicznej czyli kiedy zaprzestać uporczywej terapii - przypadki kliniczne okiem ekspertów

11. Laseroterapia w endodoncji - Siro Laser Blue

12. 3D ENDO - specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne do endodoncji

Pobierz pdf

Wybrane aspekty współczesnej stomatologii dziecięcej

Przekrojowy wykład o zastosowaniu najnowszych dostępnych rozwiązań i materiałów w stomatologii dziecięcej w zakresie profi laktyki, stomatologii zachowawczej, endodoncji i traumatologii bazujący na własnych doświadczeniach i dokumentacji medycznej prowadzącego.

Pobierz pdf

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy and Use of Cookies for performance, functionality and advertising. OK