O firmie

Nasza misja
Jesteśmy wiodącą firmą dostarczającą nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Pragniemy przyczyniać się do coraz lepszych efektów klinicznych osiąganych przez lekarzy praktyków i tym samym do większej satysfakcji pacjentów.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, najwyższej jakości produktom oraz niezawodnemu serwisowi skutecznie zwiększamy efektywność i ekonomikę procesu leczenia.

Tożsamość firmy
Będąc pionierem w dziedzinie produkcji materiałów i sprzętu stomatologicznego w wymiarze światowym Dentsply może poszczycić się ponad stuletnią historią wielkich dokonań w tej dziedzinie.
Jest to niewątpliwie długa droga, która miała swój początek w europejskim gabinecie stomatologicznym. Analizując wnikliwie potrzeby tamtych czasów, Emile DeTrey stworzył nowy rodzaj materiału wypełniającego opartego na stopach złota , który wyróżniał się doskonałymi właściwościami użytkowymi: Solila Gold (1891-1894).
Stał się on pierwszym osiągnięciem firmy Dentsply na liście najbardziej innowacyjnych produktów stomatologicznych na świecie.

Firma Dentsply zawsze ogromną część swoich dochodów inwestowała w prace badawcze nad nowymi produktami.
Kontynuując ambicje założyciela firmy - DeTrey'a, Dentsply wciąż stara się przyczyniać do powstawania innowacyjnych produktów wpływając tym samym na rozwój stomatologii. Przykładem tego są:

  • pierwszy krzemowy materiał wypełniający: De Trey Syntrex (1910)
  • pierwszy materiał do wypełniania kanałów: AH 26 (1954)
  • pierwszy chemoutwardzalny cement na bazie wodorotlenku wapnia: Dycal (1960)
  • pierwszy cement szkłojonomerowy: ASPA (1975)
  • pierwsza bezpyłowa masa wyciskowa alginatowa: Blueprint (1982)
  • pierwszy kompomerowy materiał wypełniający: Dyract ( !992)
  • pierwszy jedno buteleczkowy system wiążący: Prime&Bond ( 1992)
  • pierwszy system wiążący na bazie nanotechnologii: Prime&Bond NT (1997)
  • pierwszy nanoceramiczny materiał wypełniający Ceram X (2003).


Są to przykłady stomatologicznych "numerów jeden", które Dentsply stworzył w celu kreowania lepszej stomatologii ("for better dentistry").
Firma Dentsply jest dumna ze swoich dotychczasowych osiągnięć i z pewnością patrzy w przyszłość. Składa się na to 7.600 pracowników mających jeden wspólny cel: dostarczać coraz lepsze produkty i serwis "for better dentistry"
Postęp w stomatologii w nowym wieku będzie z pewnością równie duży jak w wieku ubiegłym. Dentsply zamierza utrzymać swoją wiodącą pozycję również w przyszłości koncentrując się szczególnie na pięciu obszarach: rozwojowi technik oraz produktów wychodzących naprzeciw potrzebom dentystów, skuteczności i bezpieczeństwie materiałów w warunkach klinicznych, doskonałej jakości, wysoko wykwalifikowanym konsultantom stomatologicznym oraz wyjątkowemu serwisowi.

Rozwój technik wychodzących naprzeciw potrzebom

Dziedzictwo Emila DeTreya jest widoczne zwłaszcza w tym jak Dentsply potrafi zrozumieć i zaspokoić potrzeby swoich klientów. Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca z uczelniami oraz naukowcami na całym świecie. Poświęcenie i współpraca są podstawowymi elementami badań i rozwoju, dzięki któremu powstają produkty for better dentsitry.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom i indywidualnym preferencjom pojedynczych gabinetów stomatologicznych Dentsply oferuje produkty i rozwiązania systemowe "szyte na miarę".

Skuteczność i bezpieczeństwo w zastosowaniach klinicznych

Zaufanie do produktu jest tym, co powoduje, że materiały produkowane przez Dentsply stają się liderami. "Zaufanie & bezpieczeństwo" jest wynikiem powtarzanych badań in-vitro i in-vivo oraz ocen dentystów praktyków. W badaniach klinicznych nad bezpieczeństwem i skutecznością nie ma kompromisów. Standardy, wg których produkty są oceniane i weryfikowane są o wiele wyższe niż te, których wymaga Unia Europejska. Dentyści wierzą w skuteczność i bezpieczeństwo produktów Dentsply. Produkty poddawane są ciągłym testom, a ich optymalny sposób użycia jest przekazywany za pomocą materiałów informacyjnych takich jak instrukcje obsługi czy filmy video.

Jakość Dentsply
Kontrola jakości Dentsply jest systematyczna, dzięki czemu powstają doskonałe produkty. Produkty "Made in Germany" zależą od ponad czterystu pracowników w Konstancji, którzy zajmują się rozwojem, produkcją i dystrybucją wiodących na rynku materiałów Dentsply. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie. Zaangażowani ludzie, ciągłe inwestycje w najnowocześniejsze technologie, jak również System Zarządzania Jakością (ISO 13485:2003) są tym, co powoduje, że oczekiwania klientów i zaufanie jakim obdarzyli produkty De Trey'a są spełniane od 1924, kiedy rozpoczęto produkcję. De Trey jest tylko jednym z wielu oddziałów firmy Dentsply zlokalizowanych w 33 krajach na sześciu kontynentach.

Wykwalifikowani Konsultanci Stomatologiczni

W dzisiejszej stomatologii dentyści stają przed wieloma wyborami. Dlatego handlowcy Dentsply i dział marketingu Dentsply służą pomocą w zbieraniu informacji, zrozumieniu różnych opcji i podejmowaniu właściwych decyzji. Aby wypełniać to zadania jak najlepiej przedstawiciele Dentsply są specjalnie szkoleni, zarówno pod kątem wiedzy stomatologicznej, jak i technik konsultacyjnych.

Wyjątkowy serwis
Produkty Dentsply są sprzedawane w ponad 120 krajach na całym świecie. Przedstawiciele Dentsply ściśle współpracują z partnerami handlowymi, również szkoląc przedstawicieli firm dystrybucyjnych. Produkty Dentsply są rozprowadzane przez bardzo profesjonalną sieć dystrybucji. Naszymi partnerami są firmy zaopatrujące dentystów lokalnie, będące dla nich szybkimi i łatwo dostępnymi punktami zakupów. Aby współpraca z partnerami handlowymi rozwijała się jak najlepiej stworzone zostało Europejskie Centrum Logistyczne Dentsply w Konstancji, w południowych Niemczech. Centrum to zajmuje powierzchnię 10.000m2, co pozwala organizację wysyłek na cały świat.

Dentsply w Polsce
Dentsply DeTrey posiada swoje Przedstawicielstwo w Polsce od 1998 r. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu nie tylko wysokiej jakości produkty ale również profesjonalny serwis na który składają się wykłady, warsztaty praktyczne oraz konsultacje w gabinetach stomatologicznych. Nasz zespół handlowy to ludzie, którzy z pełnym zaangażowaniem i rzetelną wiedzą starają się służyć Państwu w codziennej pracy: for better dentistry.

Theatrum Denticum
Wielu dentystów wzięło już udział w warsztatach praktycznych "Theatrum Denticum". Ta nowa forma spotkań z firmą Dentsply w Polsce spotkała się z ogromnym zainteresowaniem praktyków. Na sukces tych spotkań składają się: praktyczne podejście do wszelkich zagadnień stomatologicznych, możliwość pracy najnowszymi materiałami, prezentacje aktualnych technik pracy, dyskusje oraz konsultacje z Prowadzącymi-Praktykami lecz jednocześnie Przedstawicielami środowisk naukowych.

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy and Use of Cookies for performance, functionality and advertising. OK